ليست قطعات ما:

شرکت آرا الکترونيک در زمينه فروش طيف وسيعی از قطعات الکترونيک فعاليت می‏کند. بعضی از محصولاتی که می‏توانيد از آرا الکترونيک تهيه کنيد عبارت اند از:

Policy & Services
ARA Electronic is fully committed to fulfill the needs of our markets. we have invested in a comprehensive, computerized inventory management system and committed personal to ensure smooth operation and customer satisfaction with a team of dedicated and competent staff, in their various functions.

we are able to provide quality services, prompt  response and delivery as well as continuing after sales support.our competent technical team is capable of providing design, support and turn-key system solution, in particular in the telecommunication area.

تعدادی از محصولات ما:

Many of the classic design have evolved into the second brand logo, such as Rolex case form style, embody the replica watches spirit of the original, more than half a century of the test, almost become the representative image of the watch. Form (OYSTER), is a great invention of Rolex, the integrated design case, screwed into the bottom cover and the rotary head to watch the production process, the fake watches overall use of steel cutting car, make the table ear case integration. This kind of structure is different from that of the welding of the ear, pressed into the bottom cover swiss replica and insert the head, a symbol of Rolex watches as strong and waterproof as oysters.
  • IC
  • Opto Coupler
  • Diode
  • Transistor
  • SCR
  • Varistor
  • Power MOSFET
  • Multi turn potentiometer
  • & ...