ليست قطعات ما:

شرکت آرا الکترونيک در زمينه فروش طيف وسيعی از قطعات الکترونيک فعاليت می‏کند. بعضی از محصولاتی که می‏توانيد از آرا الکترونيک تهيه کنيد عبارت اند از:

Policy & Services
ARA Electronic is fully committed to fulfill the needs of our markets. we have invested in a comprehensive, computerized inventory management system and committed personal to ensure smooth operation and customer satisfaction with a team of dedicated and competent staff, in their various functions.

we are able to provide quality services, prompt  response and delivery as well as continuing after sales support.our competent technical team is capable of providing design, support and turn-key system solution, in particular in the telecommunication area.

تعدادی از محصولات ما:

  • IC
  • Opto Coupler
  • Diode
  • Transistor
  • SCR
  • Varistor
  • Power MOSFET
  • Multi turn potentiometer
  • & ...